ĐÃ HẾT THỜI GIAN FLASHSALE NGÀY HÔM NAY
  • NEW ME
  • Tháng 5
  • Tháng 3 và 4
  • Tháng 2
  • Tháng 1
  • Tháng 12
NEW ME

 SUMMER SALE (từ 30.07-05.08)
Mua 1 giảm 10%, mua 2 giảm 20%, mua 5 giảm 30%
ÁP DỤNG: 
- Tất cả các sản phẩm trừ last itemt, bikini, hàng phụ kiện
- Giảm thêm vip (giảm theo chương trình +giảm vip)
- Toàn hệ thống: Cửa hàng + web online