Cửa hàng

 

  • LILYA ROBIN

    Tầng 2 Robins, 101 Tôn Nhật Tiên, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

     SĐT: 0326087633

  • LILYA AEON MALL

    Tầng 1, AEON Mall Tân Phú Celadon, 30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

    SĐT:  0925642795