Chính Sách Khách Hàng V.I.P

CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG V.I.P

  1. Member

STT

LOẠI THẺ

ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH

NỘI DUNG ƯU ĐÃI

1

MEMBER (KHÔNG PHÁT HÀNH THẺ)

Mua sắm tại Lilya

* Giảm 20% khi mua sắm trong tháng sinh nhật. Chỉ áp dụng cho 1 hóa đơn duy nhất.

2

VIP10 (Silver)

Có tổng mua sắm từ 3 triệu đồng trong 1 năm

* Giảm 10% khi mua sắm tại hệ thống cửa hàng Lilya.
* Giảm 20% khi mua sắm trong tháng sinh nhật. Chỉ áp dụng cho 1 hóa đơn duy nhất.
* Không áp dụng chương trình tích lũy điểm.
* Không áp dụng cùng lúc với ưu đãi từ voucher hoặc các chương trình đối tác khác.
Lưu ý:
* Xin vui lòng xuất trình trẻ trước khi thanh toán.
* Thẻ này không được chuyển nhượng và là tài sản của Lilya.
* Lilya có quyền thay đổi các điều kiện sử dụng thẻ mà không cần báo trước.

3

VIP15 (Gold)

Có tổng mua sắm từ 10 triệu đồng trong 1 năm

* Giảm 15% khi mua sắm tại hệ thống cửa hàng Lilya.
* Giảm 25% khi mua sắm trong tháng sinh nhật. Chỉ áp dụng cho 1 hóa đơn duy nhất.
* Không áp dụng chương trình tích lũy điểm.
* Không áp dụng cùng lúc với ưu đãi từ voucher hoặc các chương trình đối tác khác.
Lưu ý:
* Xin vui lòng xuất trình trẻ trước khi thanh toán.
* Thẻ này không được chuyển nhượng và là tài sản của Lilya.
* Lilya có quyền thay đổi các điều kiện sử dụng thẻ mà không cần báo trước.