BIRTHDAY GIFT

BIRTHDAY GIFT

💖💖💖 𝐂𝐎̂ 𝐍𝐀̀𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟏𝟎, 𝐍𝐇𝐀̂̀𝐍 𝐐𝐔𝐀̀ 𝐓𝐔̛̀ 𝐋𝐈𝐋𝐘𝐀 𝐍𝐇𝐄́.
❗ Yêu thương chúc mừng sinh nhật những cô nàng tháng 10 của Lilya, quà tặng được áp dụng cho 01 hoá đơn duy nhất trong tháng 10 và KHÔNG GIỚI HẠN số lượng sản phẩm khi mua:
💌 Giảm 25% cho VIP
💌 Giảm 20% cho tất cả member