Bộ sưu tập

http://file.hstatic.net/1000253392/collection/banner_category_dress_jumsuit.jpg

Đầm Lụa 2 Dây

585,000₫

Đầm Dây Cổ Vuông

465,000₫ 372,000₫

Đầm Maxi

525,000₫ 420,000₫

Đầm Cổ Trụ V

465,000₫ 372,000₫